EN

Ulgi dla przedsiębiorców

Przedsiębiorcy planujący rozpoczęcie działalności w Tarnowie, mogą liczyć na szereg atrakcyjnych, proinwestycyjnych ulg. Regulują to stosowne uchwały Rady Miejskiej.

Na terenach objętych Specjalną Strefą Ekonomiczną, możliwe jest uzyskanie ulgi od podatku dochodowego w wysokości 35-55%, po spełnieniu odpowiednich wymogów (czytaj więcej).

Przedsiębiorcy na terenie miasta Tarnowa mogą skorzystać ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie trzech uchwał Rady Miejskiej, po spełnieniu warunków wynikających z ich zapisów.

Uchwała XI/116/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miasta Tarnowa (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w Uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy będący podatnikami podatku od nieruchomości, którzy utworzą nowe miejsca pracy na terenie miasta Tarnowa.

Uchwała NR LIII/674/2014 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków wraz z gruntami, w których wykonano remont elewacji lub iluminację świetlną (pomoc de minimis). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy dokonają remontu elewacji lub wykonają iluminację świetlną budynków wchodzących w skład zabytkowego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Tarnowie nr wpisu A-86 z dnia 12 kwietnia 1976 r.

Uchwała XI/117/2015 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (regionalna pomoc inwestycyjna). Ze zwolnień od podatku od nieruchomości na podstawie w/w uchwały mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy zrealizują nowe inwestycje i utworzą nowe miejsca pracy związane z tymi inwestycjami na wyznaczonych w uchwale terenach.

Zasady Prywatności Cookies

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij na okno, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.