EN

Realizujemy projekt

dofinansowany z Funduszy Europejskich, który przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjałem gospodarczym Subregionu Tarnowskiego oraz do stworzenia sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Wartość projektu sięga 821 141,17 zł.

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A.

we współpracy z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa jako Liderem projektu oraz Gminą Brzesko jako partnerem projektu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16.

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Wartość projektu: 821 141,17 zł

Wartość dofinansowania z UE: 674 686,11 zł 

Cele projektu:

- budowa wizerunku Subregionu jako dobrej lokalizacji dla działalności gospodarczej
- prezentacja ofert firm reprezentujących uzupełniające się profile działalności
- zbudowanie przejrzystej, opartej na zaufaniu współpracy
- zainteresowanie polskich firm inwestycjami w regionie
- pobudzenie eksportu produktów i usług

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- zbudowanie zintegrowanego, wielojęzycznego portalu gospodarczego Subregionu Tarnowskiego z bazą ofert inwestycyjnych i potencjału przedsiębiorstw i samorządów, stanowiącego platformę wymiany informacji oraz prezentującego interaktywną mapę ofert inwestycyjnych,
- wytworzenie nośników przekazu promocyjnego i prowadzenie kampanii wizerunkowej,
- organizowanie wsparcia konsultacyjno-informacyjnego dla przedsiębiorstw chętnych nawiązać kontakty biznesowe w kraju i zagranicą,
- udział w targach, wystawach i wszelkich innych wydarzeniach służących promocji oferty gospodarczej Subregionu,
- organizację misji przyjazdowej dziennikarzy zagranicznych oraz organizację konferencji promującej potencjał Subregionu w Brukseli.

 

Opis projektu:

Projekt dedykowany jest firmom sektora MŚP zainteresowanym poszerzaniem sieci kontaktów biznesowych oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności. Realizacja projektu rozpoczęła się w listopadzie 2016 r., a zakończy w kwietniu 2018 r.

 

Planowane efekty:

Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu zainteresowania potencjałem gospodarczym oraz do stworzenia sieci współpracy pomiędzy przedsiębiorcami. Stworzenie zintegrowanego portalu gospodarczego Subregionu Tarnowskiego przyczyni się do zwiększenia widoczności oferty inwestycyjnej Subregionu w przestrzeni publicznej a udział w forach gospodarczych, imprezach wystawienniczych oraz bezpośrednie działania promocyjne wpłyną na liczbę nawiązanych kontaktów handlowych czy wzrost inwestycji ulokowanych w Subregionie. Założeniem jest skuteczna promocja potencjału gospodarczego, podnoszenie standardów obsługi inwestorów oraz wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie działalności w kraju i zagranicą.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja