EN

Informacja o unieważnieniu postępowania

09 / 11 / 2018

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa Paliwa gazowego dla Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. w Tarnowie w 2019 roku”

Zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z nieprawidłowym opisem przedmiotu zamówienia.

Stosownie do treści art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie, które obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niemożność zawarcia umowy wynika z okoliczności wskazanych w art. 146 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych tj. dokonanie przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.

W niniejszym przypadku Zamawiający dokonał nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia, który może mieć wpływ na wynik postępowania, jednocześnie nie może być ona usunięta w inny sposób aniżeli poprzez unieważnienie postępowania.

Stwierdzona wada ma więc charakter nieusuwalny i powodujący, że umowa zawarta w wyniku takiego postępowania może podlegać unieważnieniu.

Mając na uwadze nieprawidłowy opis przedmiotu zamówienia, nieodpowiadający zapotrzebowaniu Zamawiającego i nieodpowiadający oszacowaniu, należy uznać, że zaistniała nieusuwalna wada postępowania mogąca mieć wpływ na jego wynik.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie, stosownie do treści art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy prawo zamówień publicznych.

Komunikaty

TKP S.A. działa w pełni przejrzyście komunikując się zarówno z obecnymi już przedsiębiorcami, potencjalnymi inwestorami, jak i środowiskiem samorządowym. Komunikowane są wszystkie działania związane z ofertami, przetargami, szkoleniami, środkami finansowania, nowelizacjami prawnymi oraz istotnymi zmianami strukturalnymi.

Szanowni Państwo,

Zanim klikniesz „Przejdź do strony” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych oraz przekazujemy informacje o tzw. cookies.
Klikając „Przejdź do strony” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

W związku z powyższym, w zakładce RODO na stronie http://www.tkp.com.pl/informacja-o-ochronie-danych-osobowych, znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. Słowackiego 12 oraz zasady, na jakich będzie się to obecnie odbywać. Niniejsza informacja nie wymaga od Państwa żadnych dodatkowych działań.

Pełna informacja