EN

Małopolski Festiwal Programowania "Małopolska koduje".

07 / 05 / 2018

Przygotuj się na moc programistycznych wrażeń! W dniach od 21 do 31 maja 2018 r. odbywać się będę otwarte warsztaty programowania i robotyki, wykłady, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D. Śledź mapę wydarzeń i bierz w nich aktywny udział. Wyjątkowe atrakcje dla małych i dużych koderów!

Fundacja Szkoła Medialna

Programowanie przestało być umiejętnością zastrzeżoną wyłącznie dla profesjonalnych programistów, a staje się trzecim językiem, obok języka ojczystego i języka obcego, który należy znać, by aktywnie uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym.

Jesteśmy przekonani, że warto upowszechniać pasję do programowania i wierzymy w potencjał młodych koderów. Małopolski Festiwal Programowania "Małopolska koduje" obejmuje swoim działaniem organizacje pozarządowe, biznes, firmy, w tym podmioty gospodarcze realizujące zajęcia z nauczania programowania, uczelnie, szkoły, biblioteki i domy kultury, którym udostępniamy szeroką płaszczyznę promocji swoich działań, a poprzez dni otwarte oraz konkursy Festiwal „Małopolska koduje” trafia do małopolskich uczniów, rodziców i nauczycieli.

Tegoroczna edycja Festiwalu odbędzie się pod hasłem: "Małopolska Innego Wymiaru", ponieważ w tym roku w sposób szczególny chcemy promować technologię VR w edukacji, pokazując jednocześnie, że jest to obszar dla kooperacji świata edukacji, nauki oraz biznesu. Dlatego w ramach tegorocznego Festiwalu, poza integracją wydarzeń o charakterze warsztatów, pokazów, zajęć otwartych z programowania tworzących Mapę Inicjatyw oraz konkursów programistycznych dla dzieci i młodzieży, chcemy we współpracy z krakowskimi uczelniami i sektorem kreatywnym promującym technologię VR zorganizować pierwszą w Małopolsce konferencję pokazujące możliwości wykorzystania VR w edukacji.

Małopolski Festiwal Programowania “Małopolska koduje” w tym roku trwa od 21 maja do 12 czerwca 2018 r. W tym czasie przewidziane są zajęcia otwarte podmiotów działających w obszarze programowania i nauczania programowania z terenu Małopolski. W ramach organizowanych spotkań odbędą się także wykłady promujące programowanie jako kompetencję przyszłości, spotkania z programistami, pokazy Virtual Reality i druku 3D. Działania te zbudują Mapę Inicjatyw, czyli mapę wydarzeń i miejsc oferujących zajęcia otwarte, która będzie prezentowana na stronie: http://malopolskakoduje.pl/

Konkurs

Dla uczniów małopolskich szkół przygotowaliśmy konkurs programistyczny "Podróż w inny wymiar". Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań informatycznych wśród uczniów małopolskich szkół, rozwijanie ich kreatywności i umiejętności logicznego myślenia. Pytania konkursowe opracowują specjaliści z Polskiego Towarzystwa Informatycznego, co gwarantuje wysoki poziom konkursu i ciekawe zadania. Zapraszamy uczniów do udziału w konkursie – na najlepszych czekają atrakcyjne nagrody!

Konferencja Przyszłość w nowym wymiarze

Pierwsza konferencja w Polsce prezentująca możliwość wykorzystania technologii VR/AR w edukacji, biznesie i nauce. W konferencji wezmą udział pracownicy naukowi, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu oraz firmy z sektora kreatywnego eksplorujące temat wirtualnej rzeczywistości.

Festiwal swoim zasięgiem obejmuje całą Małopolskę, a festiwalowe wydarzenia odbędą się na terenie krakowskich uczelni, między innymi na Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydziału Informatyki AGH, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, małopolskich bibliotek, szkół i firm, promując działania i projekty wpisujące się w ideę nowoczesnej edukacji, której najważniejszym sensem jest przygotowywanie dzieci i młodzieży do świadomego i kreatywnego współtworzenia nowoczesnego społeczeństwa oraz rozwój przedsiębiorczości i kompetencji mieszkańców regionu.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/bez-kategorii/malopolski-festiwal-programowania-malopolska-koduje

Aktualności

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym, samorządowym, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mediów oraz mieszkańcami Tarnowa i regionu, wymaga stałego aktualizowania istotnych informacji. TKP S.A. na bieżąco informuje o wszystkich swoich działaniach mających znaczenie dla wyżej wymienionych środowisk.

Zasady Prywatności Cookies

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij na okno, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.