EN

Krakowska SSE: 20 nowych inwestycji w 2017 roku.

09 / 02 / 2018

20 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej wydane przez Krakowski Park Technologiczny, a w efekcie blisko 1000 nowych miejsc pracy – tak najkrócej można podsumować 2017 rok w Krakowskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorcy mają też zainwestować w niej prawie 573 mln zł.

Tylko w 2017 roku KPT wydało 20 nowych zezwoleń. Na inwestycje w KSSE zdecydowało się 12 polskich firm i 1 zagraniczna. Pozostałe 7 projektów to reinwestycje. W ubiegłym roku strefa zyskała też dodatkowe 83 ha. Obecnie jej powierzchnia wynosi 949 ha, na które składa się 36 podstref położonych na terenie trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Rozwój specjalnych stref ekonomicznych czy parków technologicznych to inwestycje, które zwracają się w 100%, bo korzystają z nich wszyscy: przedsiębiorcy, którzy mają idealne miejsca do rozwoju swojej działalności, samorządy – bo zyskują dodatkowe wpływy do swoich budżetów i mogą inwestować je w dalszy rozwój gospodarczy, czy w końcu mieszkańcy zyskujący nowe miejsca pracy

– mówił marszałek Jacek Krupa podczas dorocznego spotkania w Krakowskim Parku Technologicznym, podczas którego podsumowano 2017 rok w KSSE.

Od początku istnienia krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej do końca 2017 roku KPT wydał w sumie 256 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE. Nakłady inwestycyjne funkcjonujących w niej przedsiębiorstw wyniosły 4,5 mld zł. Pozwoliło to na utworzenie ponad 23 tys. miejsc pracy.

Największym inwestorem, jaki w ostatnich miesiącach ulokował się w KSSE jest firma Mabuchi Motor Poland sp. z o.o., która na swoją lokalizację wybrała Bocheńską Strefę Aktywności Gospodarczej. W ramach otrzymanego zezwolenia Mabuchi zadeklarował poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 113 mln zł oraz utworzenie 253 nowych miejsc pracy. Firma zajmuje się produkcją elementów dla motoryzacji.

Jak zaznaczył marszałek Krupa, kolejne lokalne samorządy powinny zastanowić się nad tworzeniem terenów inwestycyjnych. Tym bardziej, że środki na ten cel można pozyskać z regionalnego programu operacyjnego, na co przeznaczono 60 mln euro.

Ale Krakowski Park Technologiczny to nie tylko KSSE. W ostatnim czasie ta instytucja otoczenia biznesu uruchomiła bowiem akcelerator KPT ScaleUp, czyli projekt skierowany do małych firm pracujących nad innowacjami dla przemysłu i smart city. Dzięki niemu, podczas 13-tygodniowego programu start-upy zyskują nie tylko pomoc ekspertów z danej branży, ale też wsparcie finansowe i możliwość testowania swoich produktów i usług w firmach partnerskich. Co warte podkreślenia, w ubiegłym roku start-upy ulokowane w KPT pozyskały od inwestorów 288 mln złotych.

Źródło: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/ksse-20-nowych-inwestycji-w-2017-roku

Aktualności

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym, samorządowym, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mediów oraz mieszkańcami Tarnowa i regionu, wymaga stałego aktualizowania istotnych informacji. TKP S.A. na bieżąco informuje o wszystkich swoich działaniach mających znaczenie dla wyżej wymienionych środowisk.

Zasady Prywatności Cookies

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij na okno, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.