EN

Barcelona i Warszawa czekają na przedsiębiorców!

11 / 10 / 2017

Drodzy przedsiębiorcy,

W imieniu Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa zapraszamy firmy sektora MŚP z Małopolski do bezpłatnego udziału w SMART CITY EXPO w Barcelonie (12-18 listopada 2017 r.) oraz WARSAW INDUSTRY WEEK w Warszawie (13-16 listopada 2017 r.).

Od 14 do 16 listopada 20 Małopolskich przedsiębiorców będzie aktywnie poszukiwało kooperantów oraz inwestorów, w ramach jednej z największych na świecie imprez targowo-wystawienniczych w Barcelonie. SMART CITY EXPO to imponujące wydarzenie, które odbywa się po raz siódmy. Nieprzerwanie od 2011 roku do Hiszpanii zjeżdżają delegaci z całego świata, by poszukiwać nowych rozwiązań dla inteligentnych miast oraz nawiązywać stosunki gospodarcze i prezentować ofertę innowacyjnych firm. Przekrój dziedzin, których dotyczy wydarzenie, rozciąga się od rozwiązań usprawniających zarządzanie, poprzez rozwiązania w zakresie transportu, technologii, aż do ekologicznego aspektu życia miast. W wyjeździe weźmie udział 10 przedstawicieli małopolskich firm MŚP, posiadających strategię wejścia na rynki międzynarodowe oraz należących do branż wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Drugi z wyjazdów to udział w targach WARSAW INDUSTRY WEEK, które odbędą się w dniach 14-16 listopada. Warszawskie targi to miejsce gdzie można nawiązać cenne kontakty, poszukać przemysłowego partnera i znaleźć odpowiednią ofertę współpracy dla firmy. To największe wydarzenie wystawiennicze o charakterze przemysłowym w środkowej Europie. W targach może wziąć udział 10 małopolskich firm sektora MŚP, reprezentujących 4 branże wpisujące się w RSI Małopolski: Technologie informacyjne i komunikacyjne; Produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych; Elektrotechnika i przemysł maszynowy;   Nauki o życiu.

W procesie rekrutacji preferowane są firmy prowadzące działalność lub posiadające swoje oddziały w Tarnowie oraz laureaci konkursu „Innovator Małopolski”. Udział w wyjazdach jest bezpłatny, a organizator – biuro projektu „Business Boost for Małopolska” (Wydział Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Tarnowa) pokrywa większość kosztów wyjazdu, tj.: koszty przelotów i przejazdu busem, koszty zakwaterowania na miejscu, koszty wstępu na targi, koszt opłaty współwystawienniczej, koszty wynajmu i zabudowy powierzchni wystawienniczej, koszty wyżywienia (śniadania, obiady, kolacje), koszty ubezpieczenia NNW, KL, OC, a także przygotowanie, tłumaczenie i druk katalogu wystawców reprezentujących projekt.

Szczegółowe informacje na temat procesu rekrutacji oraz dokumenty niezbędne do uczestnictwa w procesie kwalifikacji znajdują się na stronie projektu „Business Boost for Małopolska”: http://www.tarnow.pl/Biznes/Business-Boost-For-Malopolska/NABOR

Rekrutacja trwa do 13 października 2017 r.

Wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów oraz informacje o zasadach uczestnictwa udziela biuro projektu, Tel. 14 688 26 45, email: bbm@umt.tarnow.pl

Warto skorzystać a takiej formy promocji na rynku krajowym i zagranicznym!

Wyjazd organizowany jest przez Urząd Miasta Tarnowa, Wydział Rozwoju Gospodarczego, w ramach projektu „Business Boost for Małopolska”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 3.Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Aktualności

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym, samorządowym, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mediów oraz mieszkańcami Tarnowa i regionu, wymaga stałego aktualizowania istotnych informacji. TKP S.A. na bieżąco informuje o wszystkich swoich działaniach mających znaczenie dla wyżej wymienionych środowisk.

Zasady Prywatności Cookies

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij na okno, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.