EN

Anonimowe badanie ankietowe w zakresie komunikacji i współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa.

11 / 08 / 2017

Badanie przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu z Tarnowa w zakresie komunikacji i współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa.

W imieniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zachęcamy do udziału w anonimowym badaniu ankietowym dot. jakości współpracy i komunikacji Urzędu Miasta Tarnowa z przedsiębiorcami i instytucjami otoczenia biznesu działającymi w Tarnowie.

Instytucje otoczenia biznesu w ankiecie rozumiane są jako podmioty, które wspomagają prowadzenie działalności gospodarczej w Tarnowie. Zaliczamy tu m.in. Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego, Izbę Przemysłowo-Handlową w Tarnowie czy Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A, ale również Naczelną Organizację Techniczną, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (działający przy PWSZ) czy podmioty edukacyjno-naukowe (szkoły podstawowe i średnie, uczelnie, instytucje naukowe).

Dzięki Państwa opinii będzie można poznać mocne i słabe strony Urzędu w tym zakresie, a także uzyskać ocenę instrumentów wsparcia rozwoju  przedsiębiorczości, jakie Miasto Tarnów ma w swojej ofercie dla lokalnych firm.

 

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/e9EY3h6wnD4eJcjq2 

Jej wypełnienie trwa ok 15-20 minut – bardzo liczymy na Państwa pomoc.

 

Badanie jest prowadzone przez Uniwersytet przy współpracy z Urzędem Miasta Tarnowa w ramach projektu „Podnoszenie zdolności instytucjonalnej Miasta Tarnowa – innowacyjny system zarządzania wiedzą i komunikacji z interesariuszami w obszarze współpracy z przedsiębiorcami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Aktualności

Dobra komunikacja z otoczeniem biznesowym, samorządowym, stowarzyszeniami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami mediów oraz mieszkańcami Tarnowa i regionu, wymaga stałego aktualizowania istotnych informacji. TKP S.A. na bieżąco informuje o wszystkich swoich działaniach mających znaczenie dla wyżej wymienionych środowisk.

Zasady Prywatności Cookies

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności. Kliknij na okno, aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.